Archívum

Hírek

2022. 01. 13. 17:05 | Bartók István DLA @ ipartanszék
KX_2021-2022/2

Kedves Hallgatók,
A 2021/2022/2 tavaszi félévben induló komplex tervezési stúdiókba a mellékelt lista szerinti hallgatók nyertek felvételt.

Egyben kérjük, hogy jelezzetek vissza írásban a komplextervezes@gmail.com email címre a felvétel elfogadásáról amint lehet, de legkésőbb 2022 január 21. péntek 16:00 óráig!

Dear Students,
kindly find the list of accepted students for our Comprehensive Design 1 Course 2021/2022/2 spring semester.

We kindly ask you to reply about the acceptance of the obtained place to the following address: komplextervezes@gmail.com asap., but latest until 4.00 pm Friday 21st January 2021.
2021. 12. 22. 14:22 | Bartók István DLA @ ipartanszék

KOMPLEX 1 ÉS DIPLOMA JELENTKEZÉS


Kedves leendő jelentkező Hallgatók!
A ma délutáni jogos észrevételre felkerült és elérhető a jelentkezési lap is, ld. alább!

Kedves leendő komplexező és diplomázó Hallgatók!
Mellékelve megtaláljátok a 2022 tavaszi félévi komplex felhívásunkat, a témafelvetések koncepcióját, a jelentkezési lapot, valamint az 1. tájékoztató előadás anyagát.
Komplex 1-re jelentkezőknél a jelentkezési határidő 2022. január 7. déli 12:00!
Tájékoztató előadás a tanszéken folyó komplex és diploma tervezési gyakorlatról: 2021. december 21. kedd 9.00 óra (TEAMS) és 2022. január 05. szerda 15.00

jelenlétiben a tanszéki könyvtárban K 251 és TEAMS-en, Teams kód:5mubhnx

2021. 12. 17. 13:35 | Terbe Rita @ ipartanszék
TT1 és KOMPLEX-, DIPLOMA STÚDIÓK / TÁJÉKOZTATÓ

2021. december 21. 9:00

Az Exploratív Építészeti Tanszék, a Középülettervezési Tanszék és a Lakóépülettervezési Tanszék 2022 őszén bevezetendő közös Építőművészeti Specializációja a 2021/2022 tanév tavaszi szemeszterének tervezési tárgyairól közös tájékoztató előadást tart.

Az előadás helye: "EXPL-KÖZÉP-LAKÓ / TT1 és KX-DIPL-STÚDIÓK 2022 tavasz” Teams csoport (kód: g3rk7er)


2021. 12. 16. 10:15 | Fabián Gábor @ ipartanszék

einstand

tanszéki tervezés 1. 2022 tavasz

 

Az einstand tehát hadüzenet is. Egyszersmind az ostromállapotnak, az erőszaknak, az ököljognak és a kalózuralomnak rövid, de velős kijelentése.” (Molnár Ferenc)

 

2022 tavaszán az Exploratív Építészeti Tanszék, a Középülettervezési Tanszék és a Lakóépülettervezési Tanszék a várhatóan jövő évben bevezetésre kerülő Építőművészeti Specializációhoz kapcsolódóan közös Tanszéki tervezés 1. tárgykiírással készül, a féléves munka a tanszékek által vezetett három tankörben, 2-3 fős csoportokban zajlik majd, miközben több közös programot is szervezünk.

 

A félév során a tevezési helyszín Eger különleges hangulatú, barokk belvárosa. A tervezést bevezető közös utazás és előadások után két feladat során a privát és közösségi terek közti érzékeny határvonalat, illetve az ehhez kapcsolódó izgalmas határsértéseket vizsgáljuk. Milyen módon, milyen feltételekkel vehetik birtokba a városi élet szereplői a köztereket, illetve a város közössége hogyan hasznosíthatna egy kitüntetett helyzetben lévő foghíj telket?

 

A félév gerincét adó nagy feladatban a Dobó István utca közelmúltban elbontott lakóházának foghíjtelkével foglalkozunk. A sétálóutcára nyíló saroktelken tervpályázati helyzetben a várost szolgáló, konkrét programmal kiírt, kis léptékű közösségi épület tervezése lesz a feladat. A pályázat kiértékelésére kiemelkedő építészekből álló, rangos bíráló bizottságot hívunk meg.

 

A szemeszter kisebbik részében, a nagy feladatot kísérve az egri vendéglátó helyek közterületfoglalásának problematikus helyzetéből indulunk ki. A műemléki környezetben gyakran méltatlanul megjelenő, az évek során egyre inkább elburjánzó ideiglenes építmények rendellenes, nem ritkán abszurd, mégis inspiráló alaphelyzetet teremtenek. Ebben a reménytelennek tűnő helyzetben közös munkával próbálunk megfogalmazni és képekbe sűríteni gondolatébresztő, provokatív állításokat. A közös gondolkodás eredményeit pedig három kötetes tanulmányfüzet-sorozatban foglaljuk össze.

 

A két tervezési feladat kapcsán az épített örökség és a kortárs elemek viszonyának folytonos újra- és továbbrajzolásával foglalkozunk. Munkánk során a következetes és tudatos koncepcióalkotást, valamint ennek gondos kifejtését gyakoroljuk, nagy hangsúlyt fektetve a tervek rajzi és képi világára. 

 

Közös tájékoztató online előadáson mutatjuk be a Tanszéki tervezés 1. tárgy tárgykiírását, a félév menetét és feladatait, ezt követően pedig ismertetjük a három tanszék 3x3 tematikus stúdiójának komplex-, illetve diploma-témáit is. A Tanszéki terv 1.-re jelentkező hallgatók így beleláthatnak a specializációs időszak három tanszékre jellemző egységes, mégis sokszínű megközelítéseibe is.

 

Az előadás időpontja: 2021. december 21. 9:00

Teams-csoport: EXPL-KÖZÉP-LAKÓ / TT1 és KX-DIPL-STÚDIÓK 2022 tavasz

Teams-kód: g3rk7er

 

A Tanszéki terv 1. NEPTUN-ban való majdani felvételéhez szükséges az alábbi form kitöltése, a 3 tanszék preferált sorrendjének megjelölésével, amelyet igyekszünk figyelembe venni: 

Einstand - Tanszéki tervezés 1. 2022 tavasz
(a form kitöltése nélkül a 3 tanszékre a tárgy nem vehető fel)

 

Exploratív Építészeti Tanszék

tárgyfelelős: Fábián Gábor DLA

oktatók: Árva József DLA, Dávid Dóra

 

Középülettervezési Tanszék

tárgyfelelős: Kronavetter Péter DLA

oktatók: Krompáczki Péter, Valkai Csaba DLA

 

Lakóépülettervezési Tanszék

tárgyfelelős: Török Dávid DLA

oktatók: Falvai Balázs DLA, Nagy Márton DLA

Csatolt fájlok:
tt1_2022_plakat_20211214_jav.pdf (4578 kB)
2021. 11. 04. 12:08 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
DIPLOMÁZÓ HALLGATÓINK FIGYELMÉBE!

Holnap, azaz 2021.11.05-én, pénteken reggel 8.15 órai kezdettel a tanszéki Könyvtár helyiségében megtartjuk a Diploma Vázlattervi Prezentációk második körét. Az újbóli bemutatásra kötelezettek az alábbi Felhívásban közzétett beosztás szerint 15-15 perces ritmusban követik egymást.

Minden érintettnek sikeres felkészülést és eredményes prezentációt kívánunk!

Az eseményt tehát jelenléti formában tarzjuk meg, amire a párhuzamosan meghirdett TEAMS-eseményen csak alapos (orvosi) indokkal lehet becsatlakozni. Az online bemutatóhoz tehát orvosi igazolás megléte szükséges! Az érintettek kérem, hogy előre jelezzék nekem ebbéli szándékukat, e-mail útján (szecsi.zoltan.pal@epk.bme.hu).
Az eseményen szájmaszk viselése kötelező!
2021. 10. 21. 09:13 | Szabó Dávid @ ipartanszék
PIRANESI STUDENT HONORABLE MENTION 2021 - HALLGATÓI PÁLYÁZAT


Piranesi Student Honorable Mention 2021 nemzetközi hallgató pályázat felhívására 22 terv érkezett. A kari zsűri (Fenes Tamás DLA, Kronavetter Péter DLA, Répás Ferenc DLA és Szabó Dávid DLA) a tervek közül Krajnyák N. Bence: Esztramos Esszencia Látogatóközpont és Szántó Hunor: Táj-Restaurációs Központ  című diplomatervét tartotta a pályázat értékelési szempontjaihoz legközelebb állónak. Ez a két terv fogja Karunkat a 2021. november 27-én megrendezésre kerülő Pirani Építész Napokon képviselni. A nevezéshez minkét végzett hallgatónak gratulálunk, a többi pályázónak pedig köszönjük a részvételt!
2021. 10. 11. 09:53 | Szabó Dávid @ ipartanszék
PIRANESI STUDENT HONORABLE MENTION 2021 - HALLGATÓI PÁLYÁZAT
Az előző évek gyakorlatának megfelelően felkérést kaptunk, hogy két hallgatói terv vagy megépült beavatkozás képviselje Karunkat a 2021 évi Pirani Építészeti Napokon. Pályázni lehet diplomatervvel, TDK munkával, építőtábor keretében épített beavatkozással, stb… egyénileg vagy csapatban.

A Közép-Európa legnevesebb építészeti díjai közé tartozó, 1989 óta évente meghirdetett Piranesi Award minden év novemberében kerül átadásra a Pirani Építészeti Napok építész konferencia keretében. Célja Közép-Európában megvalósult legjobb építészeti alkotások kiállítása és díjazása. A Piranesi Award kiállítás része a bécsi, a grazi, a spliti, a zágrábi, a pescarai, a trieszti, a maribori, a ljubljanai, banja lukai,  thesszaloniki, pozsonyi, belgrádi és a budapesti hallgatók terviből készült kiállítás is, mely alkotások közül a nemzetközi zsűri egy tervet díjjal jutalmaz (Piranesi Student’s Honorable Mention), további 5 tervet dicséretben részesít.
A korábbi években két hallgatónk is kiemelt dicséretben részesült (Breuer Anna - Vallások háza, diplomaterv, 2018 és Sági Gergely - Time Box pavilonok, megépült TDK munka, 2017).

Ezen sikerek után biztatunk Mindenkit, hogy pályázzon! 

Bővebb információ a www.pida.si honlapon, továbbá tájékozódni érdemes az előző évek díjazottjai alapján is.

Pályázni az elmúlt két évben készített hallgatói tervvel, diplomatervvel, megépült épület, beavatkozással egyénileg vagy csapatban lehet. Összefűzött digitális portfólió formájában (PDF), maximálisan 10 oldal és 5 Mb terjedelemben.

Várjuk a hallgatói portfóliókat 2021.október 18. hétfő 12:00-ig a szabo.david@epk.bme.hu emailcímen.

Újabb hírek
Régebbi hírek

Archívum