Jognyilatkozatok:

Szerzői jog

A www.ipar.bme.hu honlapot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéke üzemelteti. A honlap használata során Ön köteles tiszteletben tartani a honlapon található eredeti anyagokra vonatkozó szerzői jogokat. A honlapon található minden képi, hangi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt áll. A honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozása és letöltése engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Adatvédelem

Az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék tisztában van azzal, hogy az Ön által közölt személyes adatai megfelelő védelmet igényelnek és ezért mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A honlap legtöbb lapjának meglátogatása személyes információk megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben a honlap használatához mégis szükséges az Ön bármely személyes adata, akkor annak kezelése tekintetében maradéktalanul betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit és előírásait.