Projektjeink

Erdély Marosvásárhely Devecser Somló Mezőhegyes Borsod Egyiptom Irak-Kurdisztán Portugália-Algarve Ávila Aquapónia Szíria LibanonTanszékünk széleskörű szakmai kapcsolatrendszerére támaszkodva számos hazai és nemzetközi projektet hozott létre, illetve kezdeményezett a közelmúltban. Ez az útkeresés nyilvánvalóan kapcsolatban áll a Tanszék azon törekvéseivel, hogy a folyamatosan változó társadalmi és gazdasági környezetre korszerű válaszokat adhasson, önálló karakterét megőrizve felkészült és friss legyen. Úgy tűnik, hogy három fő téma körül csoportosulnak elképzeléseink: a technológiaorientált tervezési programok egyfajta folytonosságot képeznek az ipari- és mezőgazdasági építészet egykoron létezett színvonalas és mai, sokszor high-tech világával. A korai modern építészet megismerése, tanulmányutak, TDK dolgozatok és doktori kutatások formájában történő feltárása egyetemes értéket képvisel. A kultúrtáj, mint nagyléptékű és gazdagon rétegzett egység vizsgálata igazi kihívást jelent tervezési és vizsgálati szempontból építészhallgatóinknak és oktatóinknak egyaránt.


A kultúrtáj témakörben folytatjuk a megkezdett és sikeres programjainkat, illetve új hazai és nemzetközi projekteket indítunk el. Az erdélyi „The Roman Limes as Cultural Landscape“ erasmus IP projektünket folytatjuk a jövőben is. 2015 nyarán Marosvásárhelyen kezdtünk a Múzeum közreműködésével topográfia kutatást, amely részünkről elsősorban a modern, a szecessziós és a premodern épületállomány építészeti felmérést és elemzését jelenti. 2014 őszén egy nemzetközi együttműködés keretében Irak-Kurdisztán területén kezdtünk meg izgalmas, progresszív helyszíni kutatást. Rudabányán egy a Tanszék által is támogatott doktori iskolás kutatási feladat jutott el a kiviteli tervekig, így a megvalósulás küszöbére ért egy nagyléptékű kultúrtáji beavatkozás elképzelése. 2015 nyarán a Somlóhegy gazdagon rétegzett kultúrtáji adottságait kezdtük feltérképezni, elsősorban az építészeti beavatkozási lehetőségek feltárása céljából. Devecser, az elveszett Esterházy uradalom identitásképző karakterét keressük, a fennmaradt kisszámú építészeti emlékre alapozva. A közeljövő ígéretes elképzelése a mezőhegyesi ménesbirtok hatalmas területének izgalmas, lényegi építészeti problémákat felvető kutatása. 2015 tavaszától az immár két évtizedes múltra visszatekintő egyiptomi helyszíni jelenlétünk intézményes formában, nemzetközi együttműködésként él tovább. Új és újragondolt projekteket szervezünk, egyrészt értékmentési, másrészt pedig kutatási célból. Elképzeléseink nemzetközi viszonylatban is beágyazhatók, ezt igazolja portugáliai meghívásunk a Portimao-i workhopra, illetve további lehetőségeink Törökországban és a Közel Keleten. Különösen fontosnak tartjuk a Kelet Közép Európai országok építészeti kultúrájának megismerését, kapcsolatok keresését, illetve együttműködések kialakítását.