Tantárgyak / BSC diplomatervezés 2.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPBD02
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 12
Heti óraszám: 3 x45 perc
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Gaul Cicelle DLA
Nagy Iván DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Terbe Rita DLA
Vasáros Zsolt DLA
Tárgyleírás: A tárgy a BSC Diplomatetrvezés I. című tárgyra épül. A félév során az előző félévben elkészített, beruházási programterv szintű tervet kell a  szűkített műszaki tartalmú Komplex tervezés II. című tárgyhoz hasonló szintű diplomatervvé fejleszteni. A félév közben a Tanszék diploma vázlattervi bizottsága előtt be kell mutatni a továbbfejlesztett tervet (diploma-vázlatterv), amit az A: minősítés birtokában lehet a védésre kidolgozni, és a nyilvános védésen a Diplomabizottság elé tárni.
Letöltések:
bsc_diploma_8feleves.pdf (233 kB)HATÁLYOS_BSc2 Diplomaszabályzat
bsc_diploma_1_sz_melleklet.pdf (416 kB)HATÁLYOS_BSc Diploma követelmények
Ütemterv:
1.A menetrendet lásd a Diplomavédés c. tárgynál!   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
6.   
   
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Hírek
2015. 05. 15. 13:45
A BSC2 Diplomatervet készítő hallgatók figyelmébe!
A Dékáni Hivataltól az alábbi tájékoztatást kaptuk:
- A DIPLOMATERVEK LEADÁSA: 2015. JÚNIUS 08. 12.00 ÓRA
- A ZÁRÓVIZSGÁK IDŐPONTJA: 2015. JÚNIUS 15-16.
- A DIPLOMAVÉDÉS IDŐPONTJA: 2015. JÚNIUS 17.
Kérek minden érintettet, hogy ennek az ütemtervnek megfelelően ütemezze a munkáját.
2015. 04. 07. 11:29
 A BSC2 Diplomatervek kari bizottság előtti vázlattervi bemutatására: 2015. április 9., csütörtökön, reggel kilenc órai kezdettel kerítünk sort, a Város Tsz Könyvtárában. A hallgatók beosztását a csatolt dokumentum tartalmazza.
Csatolt fájlok:
BSC2_2015.04.09..pdf (502 kB)
2015. 03. 22. 16:22
A BSC2 diploma vázlattervek tanszéki bemutatójának követelményeit a csatolt irat tartalmazza!
Újabb hírek
Régebbi hírek