Tantárgyak / BSC diplomatervezés 2.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPBD02
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 12
Heti óraszám: 3 x45 perc
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Gaul Cicelle DLA
Nagy Iván DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Terbe Rita DLA
Vasáros Zsolt DLA
Tárgyleírás: A tárgy a BSC Diplomatetrvezés I. című tárgyra épül. A félév során az előző félévben elkészített, beruházási programterv szintű tervet kell a  szűkített műszaki tartalmú Komplex tervezés II. című tárgyhoz hasonló szintű diplomatervvé fejleszteni. A félév közben a Tanszék diploma vázlattervi bizottsága előtt be kell mutatni a továbbfejlesztett tervet (diploma-vázlatterv), amit az A: minősítés birtokában lehet a védésre kidolgozni, és a nyilvános védésen a Diplomabizottság elé tárni.
Letöltések:
bsc_diploma_8feleves.pdf (233 kB)HATÁLYOS_BSc2 Diplomaszabályzat
bsc_diploma_1_sz_melleklet.pdf (416 kB)HATÁLYOS_BSc Diploma követelmények
Ütemterv:
1.A menetrendet lásd a Diplomavédés c. tárgynál!   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
6.   
   
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Hírek
2016. 04. 08. 14:08
A BSC Diplomatervezés 2. című tárgyat fölvett hallgatóink tanszéki diploma vázlattervi bemutatóját 2016. április 13-án, tehát a jövő héten szerdán tartjuk meg, reggel kilenc órai kezdettel, a tanszéki Könyvtár helyiségében, amelynek beosztását a csatolt melléklet tartalmazza. A bemutatón a hallgatóknak a BSC Diplomatervezés 1. c. tárgy keretébren elkészített féléves tervük továbbtervezett, és továbbfejlesztett tervét kell bemutatniuk, munkaközi pallértervi részletezettséggel, jellemzően M1:100-as léptékben, egy keresztmetszeti rajzot azonban M1:50-es léptékben kérünk kidolgozni (helyszínrajzok M1:1000, 1:500; jellemző alaprajzok M1:100, kétirányú metszetet M1:100, 1:50, két jellemző homlokzat M1:100; jellemző 3D nézetek). Az egyes tervismertetőkre tizenkét perc áll rendelkezésre, amelynek első felében a hallgató ismerteti a továbbtervezett állapotot, amellyel kapcsolatos kérdésekre és észrevételekre, illetve a mindezekre adott válaszaira is mintegy hat perc jut majd. Kérek minden érintettet, hogy a tervét a sorban előtte álló kolléga ismertetése alatt helyezze föl a paravánokra a helyszínen, a zökkenőmentes haladás érdekében.
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánok!
Csatolt fájlok:
BSC2_2016.04.13..pdf (156 kB)
2015. 12. 16. 15:48
A BSc2 Diplomatervek beadási határidejére a kari Munkarend két időpontot jelölt meg, a hozzájuk rendelt zárószigorlati és diplomavédési időpontokkal együtt.
Az első: tervleadás 2015.12.21. hétfő déli tizenkét óra, amit a Zárószigorlati alkalom 2016.01.04-én, majd a Diplomavédés 2016.01.17-én követ. Ez a menetrend elsősorban azoknak szolgál, akik az MSc képzésre aspirálnak.
A másik időpont-sor: 2016.01.18. tervleadás, 2016.01.25. Zárószigorlat és 2016.01.28. Diplomavédés.
Kérek minden érintettet, hogy a Dékáni Hivatalban adja le a jelentkezését, illetve a Kari adminisztrációt végző Város Tanszék illetékesével vegye fel a kapcsolatot a további teendők egyeztetésére!
2015. 11. 04. 07:33
BSc2 Diplomatervezők figyelmébe!
A csütörtöki kari diploma vázlattervi bemutató beosztását a csatolt melléklet tartalmazza. A prezentáció tartalmi - alaki előírásai a hasonló tárgyú (múlt heti) tanszéki bemutató előtt közzétett elvárásokkal azonosak. Minden érintettől pontos megjelenést, és tartalmas prezentációt várunk el!
Csatolt fájlok:
M - BSc2_2015.11.05..pdf (67 kB)
2015. 06. 16. 16:23
Az IPARTANSZÉK BSC2 Diplomabizottságát az előzetes tájékoztatásnak megfelelően e hét csütörtöki napjára, azaz június 18-ra hívtuk össze, reggel kilenc órára. A védés helyszíne a K344. számú terem. A védési nap beosztását a csatolt irat tartalmazza. Kérek minden érintettet diplomázó kollégát, hogy a meghirdetett kezdési időpontra pontosan jelenjen meg a Bizottság előtt! Rövid elnöki bevezető után indul a védések sora. A sorban az első jelölt szíveskedjék a tervlapjait a helyszínen található paravánokra előzetesen fölhelyezni, hogy az elnöki expozé után a védés azonnal elkezdődhessék. Ezalatt pedig a következő kolléga szíveskedjék ugyanígy előkészülni a védésére! A védési napot e forgatókönyv szerint kell lefolytatnunk, a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében. Ebben kérem a jelölt kollégák segítségét!
 
2015. 06. 09. 17:17
A BSC2 diplomavédést megelőző záró szigorlat időpontja az alábbiak szerint lett kitűzve (az időpontok mögött az érintettek nevével):
2015. június 15. hétfő - LE-VIET ANH ÁKOS
2015. június 16. kedd - JAKAB CSANÁD, VADÁSZ ZSÓFIA
A szigorlatok reggel kilenc órakor kezdődnek. Helyszínük: K 393.

A sikeres záró szigorlatot tett hallgatók diplomatervének védése 2015. június 18-án lesz (csütörtöki napon), reggel kilenc órai kezdettel. A hallgatók beosztását hamarosan közzétesszük. A védés helyszíne a K344-es terem lesz.

Mindenkinek sikeres záróvizsgát, és eredményes felkészülést kívánunk a védésre!    .
Újabb hírek
Régebbi hírek