Tantárgyak / BSC diplomatervezés 2.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPBD02
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 12
Heti óraszám: 3 x45 perc
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Gaul Cicelle DLA
Nagy Iván DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Terbe Rita DLA
Vasáros Zsolt DLA
Tárgyleírás: A tárgy a BSC Diplomatetrvezés I. című tárgyra épül. A félév során az előző félévben elkészített, beruházási programterv szintű tervet kell a  szűkített műszaki tartalmú Komplex tervezés II. című tárgyhoz hasonló szintű diplomatervvé fejleszteni. A félév közben a Tanszék diploma vázlattervi bizottsága előtt be kell mutatni a továbbfejlesztett tervet (diploma-vázlatterv), amit az A: minősítés birtokában lehet a védésre kidolgozni, és a nyilvános védésen a Diplomabizottság elé tárni.
Letöltések:
bsc_diploma_8feleves.pdf (233 kB)HATÁLYOS_BSc2 Diplomaszabályzat
bsc_diploma_1_sz_melleklet.pdf (416 kB)HATÁLYOS_BSc Diploma követelmények
Ütemterv:
1.A menetrendet lásd a Diplomavédés c. tárgynál!   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
6.   
   
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Hírek
2016. 12. 20. 13:23
A BSc2 Diplomatervezés című tárgy hallgatóihoz! A soron következő Diplomavédésekre történő jelentkezés regisztrációs lapját kifüggesztettük a tanszéki Könyvtár helyiségében. Kérek minden érintett hallgatót, hogy a védési szándékát az arra történő feliratkozással, és adatrögzítéssel jelezze felénk. A Diplomatervek beadása az eredeti menetrend szerint 2017. január kilencedékén, hétfőn lesz. A záróvizsgákra január 24-én, míg a védésekre január 26-án és 27-én kerül sor, külön beosztás szerint, amit a későbbiekben teszünk közzé!
2016. 06. 20. 10:28
Az idei BSC2 Diplomavédésekre a jövő héten szerdán, aza 06. 29-én, majd 06. 30-án kerítünk sort. Előbbi alkalommal szerepelnek a tárgyat tanszékünkön felvett hallgatók, a csatolt lista szerint. A Kivitel Tsz és a Rajzi Tsz hallgatóinak listáját a Kivitel Tsz teszi közzé.
A védések sorát reggel kilenc órai kezdettel indítjuk, folyamatosan. Egy tervre mintegy 30 perces időtartamot jegyzünk elő, ennél pontosabb beosztást nem adunk. Fontos, hogy a védések megkezdése előtt az összes jelöltnek meg kell jelennie a Diplomabizottság előtt. Az elnöki köszöntő után rögtön indul az első védés. Ehhez az illető jelöltnek előzetesen föl kell helyeznie a helyszínen lévő paravánokra a tervét. A következő jelölt az őt megelőző védés alatt helyezze föl a tartalék tablóra az anyagát, a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében!
A záróvizsgák időpontja 2016.06.27. hétfő, illetve 06.28. kedden lesz, a védési napok szerinti elosztásban. Ennek menetrendjéről az érintett hallgatóknak a záróvizsgát lebonyolító Tanszéken kell érdeklődniük.
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!
2016. 05. 18. 12:29
BSC2 Diplomatervezők figyelmébe!
A tanszéki Könyvtár helyiségében kifüggesztettük a nyári védések regisztrálására szolgáló listát. Kérek minden érintettet, hogy mihamarabb iratkozzon föl.
Emlékeztetőül: a BSC2 Diplomatervek beadási határideje: 2016. június 13. hétfő déli tizenkét óra.
A záró szigorlatokat követő védések időpontját a későbbiekben közöljük.
2016. 04. 29. 15:00
A jövő hét szerdai napján (2016. 05. 04.) reggel kilenc órától esedékes ismételt kari BSc2 Diploma vázlattervi bemutató menetrendeje a csatolt mellékletben található!

Csatolt fájlok:
PÓT - BSc2_2016.05.04..pdf (170 kB)
2016. 04. 18. 10:30
A BSC2 Diplomatervezés 2 című tárgy kari Diploma-vázlattervi Bizottsága e hét szerdai napján, április 20-án ül össze, délután egy órai kezdettel. A prezentációk helyszíne az Urbanisztikai Intézet Könyvtára. Az időbeosztást a csatolt lista tartalmazza. Az egyes bemutatókra szolgáló időtartam tizenkét perc. Mindenkitől rövid, tömör, lényegre törő bemutatót kérünk, a nagy létszámra való tekintettel. A vázlatterveket a múlt heti, tanszéki bemutatóhoz hasonló formában kell bemutatni. Munkamakett készítése kötelező! A tervlapokon az építész konzulens nevét nem szabad föltüntetni! Mindenkinek eredményes fölkészülést, és sikeres bemutatót kívánunk!
Csatolt fájlok:
BSc2_2016.04.20..pdf (174 kB)
Újabb hírek
Régebbi hírek